کلیپ مستند زیبا ودیدنی از «مزه مذاکره» قسمت اول از مجموعه مستند ارباب رخنه ها (بازنشر)

– دانلود ویدیو: مجموعه مستند ارباب رخنه ها با توجه به شرایط این روزهای حاکم بر کشور و غفلت برخی از نهادهای کشور به موضوع تکنیک های نفوذ آمر..

کلیپ مستند زیبا ودیدنی از «مزه مذاکره» قسمت اول از مجموعه مستند ارباب رخنه ها (بازنشر)
کلیپ مستند زیبا ودیدنی از «مزه مذاکره» قسمت اول از مجموعه مستند ارباب رخنه ها (بازنشر) - اخبارایران و جهان

دانلود ویدیو: مجموعه مستند ارباب رخنه ها با توجه به شرایط این روزهای حاکم بر کشور و غفلت برخی از نهادهای کشور به موضوع تکنیک های نفوذ آمریکا به کشور می پردازد. «مزه مذاکره» اولین قسمت این مجموعه می باشد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: