عیسی آل کثیر : هنوز امید هست چون من قلبا کاری نکرده باشم هنوز امید دارم ؛ خدا قاضی است

– با محرومیت شش ماهه عیسی آل کثیر ، او اکنون به دنبال ایجاد شرایطی است تا بتواند با انگیزه و توان فنی قبلی شرایط بازگشت را برای خود شکل دهد...

عیسی آل کثیر : هنوز امید هست چون من قلبا کاری نکرده باشم هنوز امید دارم ؛ خدا قاضی است
عیسی آل کثیر : هنوز امید هست چون من قلبا کاری نکرده باشم هنوز امید دارم ؛ خدا قاضی است - خبرگزاری پارس فوتبال

با محرومیت شش ماهه عیسی آل کثیر ، او اکنون به دنبال ایجاد شرایطی است تا بتواند با انگیزه و توان فنی قبلی شرایط بازگشت را برای خود شکل دهد

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: