ساختن شمع تزئینی باطرح قهوه

– فیلم آموزشی شمع سازی به شکل لیوان قهوه کف دار مناسب مهمونی های عصرانه وسایل مورد نیاز:پارافین،نخ،مداد شمعی،لیوان یه بار مصرف..

فیلم آموزشی شمع سازی به شکل لیوان قهوه کف دار مناسب مهمونی های عصرانه وسایل مورد نیاز:پارافین،نخ،مداد شمعی،لیوان یه بار مصرف

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: