آموزش حکاکی روی چرم با دست

– حکاکی روی چرم هنری فاخر و ماندگار است، آموزش حکاکی روی چرم سطوح مختلفی دارد که کلیت آن ایجاد فرورفتگی روی چرم می باشد..

حکاکی روی چرم هنری فاخر و ماندگار است، آموزش حکاکی روی چرم سطوح مختلفی دارد که کلیت آن ایجاد فرورفتگی روی چرم می باشد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: