توریست های خارجی علی رغم اینکه کشورهای خودشان از تولیدکنندگان بزرگ لوازم آرایشی است

– آرایش کردن و رنگ و رو دادن به چهره نه در ایران و نه در سایر کشورها و فرهنگ ها موضوع جدیدی نیست.اما گزارش ها حاکی از آن است که زنان برخی از ..

توریست های خارجی علی رغم اینکه کشورهای خودشان از تولیدکنندگان بزرگ لوازم آرایشی است
توریست های خارجی علی رغم اینکه کشورهای خودشان از تولیدکنندگان بزرگ لوازم آرایشی است - سریالها

آرایش کردن و رنگ و رو دادن به چهره نه در ایران و نه در سایر کشورها و فرهنگ ها موضوع جدیدی نیست.اما گزارش ها حاکی از آن است که زنان برخی از کشورهایی که بیشترین نرخ صادرات لوازام ارایشی را دارند ، کمترین استفاده را از مواد آرایشی می کنند هرچند با ورود به ایران و با تقلید از بانوان ایرانی اندک اندک به سمت و سوی آرایش غلیظ سوق پیدا خواهند کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: