معماری التیام بخش - معماری در تد

– بخش نخست از سخنان بسیار تاثیرگذار مایکل مورفی معمار پیشرو آمریکایی... معماری تنها خلق جذابیت و فضاهایی که برای تشویق دیگران و متحیر ساخت..

معماری التیام بخش - معماری در تد
معماری التیام بخش - معماری در تد - TED Talks

بخش نخست از سخنان بسیار تاثیرگذار مایکل مورفی معمار پیشرو آمریکایی

معماری تنها خلق جذابیت و فضاهایی که برای تشویق دیگران و متحیر ساختن آنان ساخته شده است، نیست! معماری می تواند مرهمی بر دردهای روزمره ما در زندگی باشد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: