صحبت های کامل و افشاگری حسین راغفر از دلیل عجیب گرانی ارز در برنامه پایش!

– صحبت های حسین راغفر کارشناس اقتصادی در خصوص دلیل گران شدن ارز و بانک ها و موسسات مالی حداقل 100 هزارمیلیارد تومان به بانک مرکزی و هزاران ..

صحبت های کامل و افشاگری حسین راغفر از دلیل عجیب گرانی ارز در برنامه پایش!
صحبت های کامل و افشاگری حسین راغفر از دلیل عجیب گرانی ارز در برنامه پایش! - پایش

صحبت های حسین راغفر کارشناس اقتصادی در خصوص دلیل گران شدن ارز و بانک ها و موسسات مالی حداقل 100 هزارمیلیارد تومان به بانک مرکزی و هزاران میلیارد تومان به مردم بدهکارند،دولت و مجلس تصمیم گرفتند باگران کردن ارز این بودجه را تامین کنند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: