آزار جنسی گروهی دانش آموزان، در مدرسه ای در غرب تهران

– اجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه ای شد. امید سلیمی بنی: شاید پرونده ای با این ..

آزار جنسی گروهی دانش آموزان، در مدرسه ای در غرب تهران
آزار جنسی گروهی دانش آموزان، در مدرسه ای در غرب تهران - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

اجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه ای شد

امید سلیمی بنی: شاید پرونده ای با این ابعاد سابقه نداشته است، پرونده ای که در آن شواهد حاکی از اذیت و آزار گروهی دانش آموزان پسر یک دبیرستان در غرب تهران است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: