همسفر _ دیلم _ 05

– برنامه هم سفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران.در برنامه هم سفر این قسمت به بندر دیلم می رویم و در ارتباط نقش ا..

برنامه هم سفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران.در برنامه هم سفر این قسمت به بندر دیلم می رویم و در ارتباط نقش این بندر در صنعت گردشگری و ... مصاحبه هایی تهیه شده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: