کنایه های سنگین برنامه صدا و سیما به گزارشگر بازی تراکتور و گل گهر

– در بازی تیم های تراکتور و گل گهر ، گزارشگر بازی اصطلاحاتی را به کار برد که در برنامه این هفته ویدیوچک کنایه هایی به این گزارشگر زده شد..

کنایه های سنگین برنامه صدا و سیما به گزارشگر بازی تراکتور و گل گهر
کنایه های سنگین برنامه صدا و سیما به گزارشگر بازی تراکتور و گل گهر - خبرگزاری پارس فوتبال

در بازی تیم های تراکتور و گل گهر ، گزارشگر بازی اصطلاحاتی را به کار برد که در برنامه این هفته ویدیوچک کنایه هایی به این گزارشگر زده شد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: