انگیزه کنعانی زادگان برای حضور در پرسپولیس

– محمد حسین کنعانی زادگان ، مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: روزی اولی که به پرسپولیس آمدم فهمیدم که کار بزرگی را باید انجام دهم. خیلی سخت بو..

انگیزه کنعانی  زادگان برای حضور در پرسپولیس
انگیزه کنعانی زادگان برای حضور در پرسپولیس - خبرگزاری پارس فوتبال

محمد حسین کنعانی زادگان ، مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: روزی اولی که به پرسپولیس آمدم فهمیدم که کار بزرگی را باید انجام دهم. خیلی سخت بود که بتوانم خودم را ثابت کنم و چه توانایی هایی دارم

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: