اگر همسرتان پیر شود از نظر شما بازهم زیباست؟

– از دو جوان که در شرف ازدواج هستند دعوت می شود تا در یک چالش شرکت کنند. آنها را در سنین 50 تا 90 سالگی گریم می کنند و از اونها می خوان تا نظرشو..

اگر همسرتان پیر شود از نظر شما بازهم زیباست؟
اگر همسرتان پیر شود از نظر شما بازهم زیباست؟ - خانمانه

از دو جوان که در شرف ازدواج هستند دعوت می شود تا در یک چالش شرکت کنند. آنها را در سنین 50 تا 90 سالگی گریم می کنند و از اونها می خوان تا نظرشون رو نسبت به یکدیگر بگوینداینجابهترین ویدئو کلیپها رو دنبال کنید.باماهمراه باشید عزیزان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: