استفاده های متفاوت از فرغون که تاکنون نمی دانستید

– رکیب دانش و کمی ابتکار باعث شده است، نوعی فرغون همه فن حریف ساخته شود. این ابزار می تواند در کار باغبانی بسیار مفید باشد و علاوه بر حمل و..

استفاده های متفاوت از فرغون که تاکنون نمی دانستید
استفاده های متفاوت از فرغون که تاکنون نمی دانستید - فرادید

رکیب دانش و کمی ابتکار باعث شده است، نوعی فرغون همه فن حریف ساخته شود.

این ابزار می تواند در کار باغبانی بسیار مفید باشد و علاوه بر حمل وسایل سنگین، به سطل زباله بزرگ و حتی پارو تبدیل شود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: