میکس عکس و اهنگ قشنگ مسعود صادقلو-تو وابستگی داری

– عشق مساحت مشخصی ندارد گاهی به اندازه یک دل است وگاهی به بزرگی یک دنیا یادبگیریم بادل کوچکمان یک دنیا عشق..

میکس عکس و اهنگ قشنگ مسعود صادقلو-تو وابستگی داری
میکس عکس و اهنگ قشنگ مسعود صادقلو-تو وابستگی داری - کلیپ کده

عشق
مساحت مشخصی ندارد

گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عشق

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: