پاسخ دست راست یحیی گل محمدی به شایعات درباره جدایی چند ستاره از پرسپولیس

– حمید مطهری دستیار اول گل محمدی در پرسپولیس نسبت به شایعه جدایی چند ستاره جوان این تیم واکنش نشان داد و از درخواست جدایی سعید حسین پور خب..

پاسخ دست راست یحیی گل محمدی به شایعات درباره جدایی چند ستاره از پرسپولیس
پاسخ دست راست یحیی گل محمدی به شایعات درباره جدایی چند ستاره از پرسپولیس - خبرگزاری پارس فوتبال

حمید مطهری دستیار اول گل محمدی در پرسپولیس نسبت به شایعه جدایی چند ستاره جوان این تیم واکنش نشان داد و از درخواست جدایی سعید حسین پور خبر داد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: