گل سوم منچستر سیتی به آرسنال (دبل کوین دی بروینه)

– اما در دقیقه 39 سیتی به گل سوم دست یافت. روی پاس فیل فودن، کوین دی بروین پشت محوطه آرسنال صاحب موقعیت شد و با یک ضربه زمینی و دقیق به گوشه د..

گل سوم منچستر سیتی به آرسنال (دبل کوین دی بروینه)
گل سوم منچستر سیتی به آرسنال (دبل کوین دی بروینه) - منچسترسیتی

اما در دقیقه 39 سیتی به گل سوم دست یافت. روی پاس فیل فودن، کوین دی بروین پشت محوطه آرسنال صاحب موقعیت شد و با یک ضربه زمینی و دقیق به گوشه دروازه، شب درخشان خود را تکمیل کرده و موفق به زدن گل سوم شد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: