بچه آهوی درمانده شکار آزمایشی

– توله های یوز از 4 ماهگی شکار کردن را از مادرشان یاد می گیرند و گاها مادر با به دام انداختن طعمه آنها را در اختیار توله هایش قرار میدهد تا ش..

توله های یوز از 4 ماهگی شکار کردن را از مادرشان یاد می گیرند و گاها مادر با به دام انداختن طعمه آنها را در اختیار توله هایش قرار میدهد تا شکار کردن را به آنها بیاموزد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: