ابراز احساسات شدید ماکرون و ترامپ نسبت به هم

– گرفتن دست یکدیگر در هنگام عبور از بخش غربی کاخ سفید، فشردن دست و روی شانه هم زدن در هنگام صحبت کردن، روی پای یکدیگر زدن و ابراز محبت مداو..

ابراز احساسات شدید ماکرون و ترامپ نسبت به هم
ابراز احساسات شدید ماکرون و ترامپ نسبت به هم - فرادید

گرفتن دست یکدیگر در هنگام عبور از بخش غربی کاخ سفید، فشردن دست و روی شانه هم زدن در هنگام صحبت کردن، روی پای یکدیگر زدن و ابراز محبت مداوم، از نشانه هایی بود که روسای جمهور فرانسه و آمریکا در مدت دیدار برای نشان دادن رابطه دوستانه و صمیمی از خود نشان دادند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: