خانه ما" فصل اول - تهران (قسمت ششم)

– برنامه "خانه ما" جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید ..

خانه ما" فصل اول - تهران (قسمت ششم)
خانه ما" فصل اول - تهران (قسمت ششم) - TubeFA

برنامه "خانه ما" جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

خانواده های تهرانی شرکت کننده در این فصل:
"خانواده آزادی"
"خانواده احمدی"
"خانواده جباری

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: