افشاگری محمدحسین میثاقی از منتشر شدن قرارداد دیگر بازیکنان استقلال در زمان های دیگر

– محمدحسین میثاقی ، مجری برنامه فوتبال برتر ، مدعی شد که به غیر از وریا غفوری ، قرارداد دیگر بازیکنان استقلال هم در اختیار رسانه ها است. در..

افشاگری محمدحسین میثاقی از منتشر شدن قرارداد دیگر بازیکنان استقلال در زمان های دیگر
افشاگری محمدحسین میثاقی از منتشر شدن قرارداد دیگر بازیکنان استقلال در زمان های دیگر - خبرگزاری پارس فوتبال

محمدحسین میثاقی ، مجری برنامه فوتبال برتر ، مدعی شد که به غیر از وریا غفوری ، قرارداد دیگر بازیکنان استقلال هم در اختیار رسانه ها است. در پارس فوتبال هم بخوانیرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: