کلیپ جالب از مجموعه درست کردنی های پسر جنگلی - "ساخت نیزه سرخپوستی

– دانلود ویدیو:نیزه های چوبی، یکی از ابزارهای اولیه دفاعی و شکاری بوده که انسان نخستین از آن استفاده می کرده است. البته در دنیا امروز، دیگ..

کلیپ جالب از مجموعه درست کردنی های پسر جنگلی - "ساخت نیزه سرخپوستی
کلیپ جالب از مجموعه درست کردنی های پسر جنگلی - "ساخت نیزه سرخپوستی - از همه چی

دانلود ویدیو:نیزه های چوبی، یکی از ابزارهای اولیه دفاعی و شکاری بوده که انسان نخستین از آن استفاده می کرده است. البته در دنیا امروز، دیگر استفاده از چنین ابزاری مرسوم نیست؛ اما دوستداران طبیعت می توانند با چنین وسیله ای سر خود را گرم کرده و حس نیاکانشان را تجریه کنند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: