آموزش ریاضی چهارم دبستان_ضرب و تقسیم_فرشاد پورالیاس (بخش1)

– دراین فیلم بلند درسی آموزشی,فرشاد پور الیاس,مبحث مربوط به فصل سوم - ضرب و تقسیم پایه ی چهارم دبستان را تدریس می کند مباحث تقسیم بر عددهای ..

آموزش ریاضی چهارم دبستان_ضرب و تقسیم_فرشاد پورالیاس (بخش1)
آموزش ریاضی چهارم دبستان_ضرب و تقسیم_فرشاد پورالیاس (بخش1) - دبستان

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,فرشاد پور الیاس,مبحث مربوط به فصل سوم - ضرب و تقسیم پایه ی چهارم دبستان را تدریس می کند
مباحث تقسیم بر عددهای یک رقمی

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: