مستند دار و دسته های مرگ آفرین - قسمت 1: گله فیلها

– مستند زیبای دار و دسته های مرگ آفرین - قسمت 1: گله فیلها - این مجموعه مستند به بررسی خطرناکترین تجمع و گله های جانوری در آفریقا می پردازد..

مستند دار و دسته های مرگ آفرین - قسمت 1: گله فیلها
مستند دار و دسته های مرگ آفرین - قسمت 1: گله فیلها - حیات وحش

مستند زیبای دار و دسته های مرگ آفرین - قسمت 1: گله فیلها - این مجموعه مستند به بررسی خطرناکترین تجمع و گله های جانوری در آفریقا می پردازد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: