دستور پخت شیرینی عید - شیرینی سنتی

– برای کیک فر باید نیم ساعت قبل داغ شود.برای شیرینی 10دقیقه قبل باید فر را روشن کنیم.البته سینی فر نباید داخل فر باشد که داغ شود.مخصوصا برای ..

دستور پخت شیرینی عید - شیرینی سنتی
دستور پخت شیرینی عید - شیرینی سنتی - کارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا

برای کیک فر باید نیم ساعت قبل داغ شود.برای شیرینی 10دقیقه قبل باید فر را روشن کنیم.البته سینی فر نباید داخل فر باشد که داغ شود.مخصوصا برای شیرینی هایی که روی سینی فر چیده میشوند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: