خداحافظ ای همنشین همیشه ...این ویدئو رو از دست ندید

– بخشی از متن آهنگ : خداحافظ ای همنشین همیشه ... خداحافظ ای داغ بر دل نشسته ... تو تنها نمی مانی ای مانده بی من ... تو رو می سپارم به دل های خسته ....

خداحافظ ای همنشین همیشه ...این ویدئو رو از دست ندید
خداحافظ ای همنشین همیشه ...این ویدئو رو از دست ندید - موسیقی ناب

بخشی از متن آهنگ : خداحافظ ای همنشین همیشه ... خداحافظ ای داغ بر دل نشسته ... تو تنها نمی مانی ای مانده بی من ... تو رو می سپارم به دل های خسته ... تو رو می سپارم به ویلای مهتاب ... تو رو می سپارم به دامن دریا

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: