مخالفان برجام ببینند شاید باور کنند

– در این ویدئو تمام فواید برجام برای ایران و دلیل اصرار ایران بر ماندن در برجام را مشاهده می کنید..

مخالفان برجام ببینند شاید باور کنند
مخالفان برجام ببینند شاید باور کنند - فرادید

در این ویدئو تمام فواید برجام برای ایران و دلیل اصرار ایران بر ماندن در برجام را مشاهده می کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: