صحنه اهسته شکار مرغابی

– صحنه های آهسته زیبا از شکار مرغابی در هوا در این ویدیوی زیبا شما شاهد لحظه ی اصابت گلوله تفنگ شکاری به مرغابی ها در هوا خواهید بود..

صحنه های آهسته زیبا از شکار مرغابی در هوا
در این ویدیوی زیبا شما شاهد لحظه ی اصابت گلوله تفنگ شکاری به مرغابی ها در هوا خواهید بود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: