ریاضی سوم ابتدایی_ضرب و تقسیم-نسا پاینده(بخش4)

– دراین فیلم بلند درسی آموزشی,نسا پاینده,مبحث مربوط به فصل چهارم - ضرب و تقسیم پایه ی سوم دبستان را تدریس می کند مباحث حل مساله: روش های نما..

ریاضی سوم ابتدایی_ضرب و تقسیم-نسا پاینده(بخش4)
ریاضی سوم ابتدایی_ضرب و تقسیم-نسا پاینده(بخش4) - دبستان

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,نسا پاینده,مبحث مربوط به فصل چهارم - ضرب و تقسیم پایه ی سوم دبستان را تدریس می کند

مباحث حل مساله: روش های نمادین

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: