بررسی رفتار های کودک که مشکل ساز می شود

– در این ویدیو، چند نوع رفتار را که در اغلب کودکان دیده می شود بررسی می کنیم. این رفتارها به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شوند ، چرا که تکرار ..

بررسی رفتار های کودک که مشکل ساز می شود
بررسی رفتار های کودک که مشکل ساز می شود - کاشانه

در این ویدیو، چند نوع رفتار را که در اغلب کودکان دیده می شود بررسی می کنیم. این رفتارها به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شوند ، چرا که تکرار آن ها باعث بروز مشکلات جدی در کودک شما می شود، پس بهتر است در همان ابتدا، مشکل را به روشی درست حل کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: