یک کانگورو در باغ وحش با مشت به یک پسر نوجوان حمله کرد

– کانگورو در مواقعی که احساس خطر کند به مانند بوکسورها با مشت از خود دفاع می کند. البته ضربات لگد کانگوروها نیز بسیار دردناک و بعضا مرگبار ..

یک کانگورو در باغ وحش با مشت به یک پسر نوجوان حمله کرد
یک کانگورو در باغ وحش با مشت به یک پسر نوجوان حمله کرد - کلیپ های جالب

کانگورو در مواقعی که احساس خطر کند به مانند بوکسورها با مشت از خود دفاع می کند. البته ضربات لگد کانگوروها نیز بسیار دردناک و بعضا مرگبار است

در این فیلم لحظه حمله یک کانگورو به یک پسر نوجوان را مشاهده می کنیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: