آموزش زبان فارسی و انگلیسی به کودکان - آموزش زبان

– آموزش زبان فارسی و انگلیسی برای کودکان در ادامه آموزش های پارت اول بوده با این تفاوت که پارت دوم به آموزش رنگ ها، کلمات و اشکال به زبان ا..

آموزش زبان فارسی و انگلیسی به کودکان - آموزش زبان
آموزش زبان فارسی و انگلیسی به کودکان - آموزش زبان - کلیپ برگر

آموزش زبان فارسی و انگلیسی برای کودکان در ادامه آموزش های پارت اول بوده با این تفاوت که پارت دوم به آموزش رنگ ها، کلمات و اشکال به زبان انگلیسی پرداخته است. اگر به دنبال آموزش اصولی فارسی و انگلیسی به کودکتان می باشید مجموعه آموزش زبان فارسی و انگلیسی برای کودکان را از دست ندهید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: