نقاشی روی سنگ را فرابگیرید

– نقاشی روی سنگ کاری ظریف و جالب است. استفاده از سنگ های طبیعی در اندازه و شکل های مختلف به منظور ایجاد تصاویری از حیوانات مختلف تا کاریکات..

نقاشی روی سنگ کاری ظریف و جالب است. استفاده از سنگ های طبیعی در اندازه و شکل های مختلف به منظور ایجاد تصاویری از حیوانات مختلف تا کاریکاتورهای کارتونی بسیار متنوع است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: