کنایه آتشین هواداران پرسپولیس به رحمتی و حسینی ؛ پس از RPG 7 نساجی به استقلال رخ داد

– هواداران پرسپولیس با انتشار کلیپی به شوخی با سید مهدی رحمتی و سید حسین حسینی پرداختند . در پارس فوتبال بخوانید..

کنایه آتشین هواداران پرسپولیس به رحمتی و حسینی ؛ پس از RPG 7 نساجی به استقلال رخ داد
کنایه آتشین هواداران پرسپولیس به رحمتی و حسینی ؛ پس از RPG 7 نساجی به استقلال رخ داد - خبرگزاری پارس فوتبال

هواداران پرسپولیس با انتشار کلیپی به شوخی با سید مهدی رحمتی و سید حسین حسینی پرداختند

در پارس فوتبال بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: