راننده ای که پول پخش می کند!

– این جوان ترکیه ای در شهر استانبول در اقدامی عجیب از داخل ماشین، اسکناس های پول را در خیابان می ریزد!..

این جوان ترکیه ای در شهر استانبول در اقدامی عجیب از داخل ماشین، اسکناس های پول را در خیابان می ریزد!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: