آواز دریانوردان خلیج فارس

– مستند "آواز دریانوردان خلیج فارس" درباره تاثیرپذیری بومی و بومی شناسی دریانوردان ایرانی است..

مستند "آواز دریانوردان خلیج فارس" درباره تاثیرپذیری بومی و بومی شناسی دریانوردان ایرانی است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: