فیلم آموزش گره زدن با تیشرت

– فیلم آموزش تغییر تیشرت ساده با گره ، برای انجام این کار تنها به خط کش ، خودکار و قیچی احتیاج داردید..

فیلم آموزش گره زدن با تیشرت
فیلم آموزش گره زدن با تیشرت - کاشانه

فیلم آموزش تغییر تیشرت ساده با گره ، برای انجام این کار تنها به خط کش ، خودکار و قیچی احتیاج داردید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: