طبخ بی رحمانه یک مارماهی زنده

– یک آشپز چینی پس از اینکه پوست یک مارماهی را زنده زنده کند اقدام به پخت آن کرد. گفتنی است؛ چند سالی است که زنده خواری در شرق آسیا به ویژه د..

یک آشپز چینی پس از اینکه پوست یک مارماهی را زنده زنده کند اقدام به پخت آن کرد.

گفتنی است؛ چند سالی است که زنده خواری در شرق آسیا به ویژه در چین افزایش یافته است و روز به روز بر رستوران هایی که حیوانات را به صورت زنده برای مشتریان طبخ می کنند، افزوده می شود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: