خلاصه بازی مراکش 0 - ایران 1 با گزارش فارسی عادل فردوسی پور

– درود به یوزپلنگ های با غیرت ایرانی .. درود به شیرهای مغرور و با عزت ایرانی این پیروزی تقدیم به تمام ایرانیان..

خلاصه بازی مراکش 0 - ایران 1 با گزارش فارسی عادل فردوسی پور
خلاصه بازی مراکش 0 - ایران 1 با گزارش فارسی عادل فردوسی پور - دی اف موب

درود به یوزپلنگ های با غیرت ایرانی .. درود به شیرهای مغرور و با عزت ایرانی این پیروزی تقدیم به تمام ایرانیان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: