ترکییب سایه مات وبراق رنگ قرمز

– شایدخیلی ازما رنگ قرمز روبه عنوان سایه چشم زیاد نپسندیم..اما در این ویدئوببینید چطور انتخاب رنگ درست سایه میتونه یک میکاپ عالی بهمون بد..

ترکییب سایه مات وبراق رنگ قرمز
ترکییب سایه مات وبراق رنگ قرمز - مجله زیبایی

شایدخیلی ازما رنگ قرمز روبه عنوان سایه چشم زیاد نپسندیم..اما در این ویدئوببینید چطور انتخاب رنگ درست سایه میتونه یک میکاپ عالی بهمون بدههمراه باشیدعزیزان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: