اختصاصی | فیلم کامل جشن قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان ایران

– تیم ملی ایران با هتریک شیربیگی و نمایش فوق العاده توسلی درون دروازه قهرمانی آسیا شد. تیم ملی فوتسال بانوان ایران با یک نمایش حساب شده مو..

اختصاصی | فیلم کامل جشن قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان ایران
اختصاصی | فیلم کامل جشن قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان ایران - لیدی اسپورت

تیم ملی ایران با هتریک شیربیگی و نمایش فوق العاده توسلی درون دروازه قهرمانی آسیا شد

تیم ملی فوتسال بانوان ایران با یک نمایش حساب شده موفق شدند تیم ملی ژاپن را در هم بکوبند تا برای دومین مرتبه متوالی به عنوان قهرمانی دست پیدا کنند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: