چگونگی مراحل زایمان طبیعی راببینیم

– در این ویدیو، خانم مرضیه بخشنده، کارشناس مامایی در مورد این مراحل و مدت زمان آنها برای شما صحبت خواهد کرد. اینجابهترین ویدئو کلیپها رو ..

چگونگی مراحل زایمان طبیعی راببینیم
چگونگی مراحل زایمان طبیعی راببینیم - خانمانه

در این ویدیو، خانم مرضیه بخشنده، کارشناس مامایی در مورد این مراحل و مدت زمان آنها برای شما صحبت خواهد کرد.

اینجابهترین ویدئو کلیپها رو دنبال کنید

باماهمراه باشید عزیزان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: