نکات شیرینی پزی در منزل برای عید

– از تخم مرغ سردی که توی یخچال بوده استفاده نکنید، بلکه بگذارید گرم شود؛ چون در غیر این صورت، مجبورید زمان طولانی تری مخلوط را هم بزنید. چه..

نکات شیرینی پزی در منزل برای عید
نکات شیرینی پزی در منزل برای عید - کارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا

از تخم مرغ سردی که توی یخچال بوده استفاده نکنید، بلکه بگذارید گرم شود؛ چون در غیر این صورت، مجبورید زمان طولانی تری مخلوط را هم بزنید. چه بهتر که از تازه اش استفاده کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: