آموزش ساخت ​سیستم آبیاری باغچه با استفاده از نخ

– نگهداری از گل ها و گیاهان، چه در آپارتمان ، چه در حیاط و باغچه، نیاز به حوصله و وقت دارد؛ اما در این ویدیو، باغچه کوچکی در خانه خواهیم ساخ..

آموزش ساخت ​سیستم آبیاری باغچه با استفاده از نخ
آموزش ساخت ​سیستم آبیاری باغچه با استفاده از نخ - بیاموزیم

نگهداری از گل ها و گیاهان، چه در آپارتمان ، چه در حیاط و باغچه، نیاز به حوصله و وقت دارد؛ اما در این ویدیو، باغچه کوچکی در خانه خواهیم ساخت که دیگر نیازی به رسیدگی شما ندارد و به صورت خودکار، آبیاری می شود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: