تدریس ایمنی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا 2

– در این فیلم آموزشی آنلاین سروش صفا مبحث دفاع اختصاصی فصل 5 زیست شناسی یازدهم تجربی را تدریس می کند..

تدریس ایمنی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا  2
تدریس ایمنی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا 2 - کارتون

در این فیلم آموزشی آنلاین سروش صفا مبحث دفاع اختصاصی فصل 5 زیست شناسی یازدهم تجربی را تدریس می کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: