فیلم حمله شیرهای وحشی به خودروی توریست ها

– گردشگرانی که برای دیدن از طبیعت زیبا به آفریقای جنوبی سفر کرده بودند ، با مشاهده یک اتفاق نادر غافلگیر شدند..

فیلم حمله شیرهای وحشی به خودروی توریست  ها
فیلم حمله شیرهای وحشی به خودروی توریست ها - خبرگزاری باشگاه خبرنگاران

گردشگرانی که برای دیدن از طبیعت زیبا به آفریقای جنوبی سفر کرده بودند ، با مشاهده یک اتفاق نادر غافلگیر شدند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: