به محبت هر غریبه ای دل نسپریم

– محبت غریبه ها مخصوصا اجنبی ها می تونه یه دام بزرگ برای نفوذ و سوء استفاده از اطلاعات مهم و امنیتی باشه، باید هوشیار باشیم/ ببینید..

محبت غریبه ها مخصوصا اجنبی ها می تونه یه دام بزرگ برای نفوذ و سوء استفاده از اطلاعات مهم و امنیتی باشه، باید هوشیار باشیم/ ببینید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: