واکنش سهیل مهدی به صحبت های پرویز مظلومی درباره تاریخ برگزاری دربی

– سهیل مهدی ، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در واکنش به صحبت های پرویز مظلومی درباره دربی گفت : آقای مظلومی هواداران استقلال را در مقابل س..

واکنش سهیل مهدی به صحبت های پرویز مظلومی درباره تاریخ برگزاری دربی
واکنش سهیل مهدی به صحبت های پرویز مظلومی درباره تاریخ برگزاری دربی - خبرگزاری پارس فوتبال

سهیل مهدی ، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در واکنش به صحبت های پرویز مظلومی درباره دربی گفت : آقای مظلومی هواداران استقلال را در مقابل سازمان لیگ قرار داده اند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: