ویدیوی عالی درباره روز دانش آموز

– دانش آموز دیروز برای انجام دادن تکالیفش، به دنبال کمک گرفتن از والدینی بود که سواد نداشتند... دانش آموز امروز با تشویق والدین، تکالیفش ر..

ویدیوی عالی درباره روز دانش آموز
ویدیوی عالی درباره روز دانش آموز - مشاوره حقوقی

دانش آموز دیروز برای انجام دادن تکالیفش، به دنبال کمک گرفتن از والدینی بود که سواد نداشتند

دانش آموز امروز با تشویق والدین، تکالیفش را انجام میدهد.

دانش آموز امروز اما باهوش تر از دانش آموز دیروز است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: