پژوهشی در مدیریت و توسعه

– کتاب مدیریت توسعه اثر دکتر سید مهدی الوانی توسط انتشارات صفار منتشر شده است . برای خرید آنلاین کتاب، مشاهده فهرست آثار نویسنده و کتابها..

کتاب مدیریت توسعه اثر دکتر سید مهدی الوانی توسط انتشارات صفار منتشر شده است

برای خرید آنلاین کتاب، مشاهده فهرست آثار نویسنده و کتابهای مرتبط با اثر کلیک کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: