خیز سرعتی چیتا برای شکار آنتلوپ

– یک چیتای ماده دو توله اش را به سایه درختی برده تا استراحت کنند و در همین حین او باید فکری به حال شکم گرسنشان بکند. او محدوده را بررسی می کن..

یک چیتای ماده دو توله اش را به سایه درختی برده تا استراحت کنند و در همین حین او باید فکری به حال شکم گرسنشان بکند. او محدوده را بررسی می کند تا مطمئین شود شکارچی در آن محدوده نیست و خطری توله هایش را تهدید نمی کند. شیرها و پلنگ ها خطرناکترین دشمنان چیتا محسوب می شوند و اگر توله های او را بیابند آنها را خواهند کشت اما در این وقت از روز گرمای هوا این شکارچیان را دور نگه می دارد.تنها شکاری که در این محدوده به چشمش می خورد غزال ها هستند و این یعنی یک فرصت بسیار مناسب برای شکار. چیتای ماده تا شکار خود 100 متر فاصله دارد و با پنهان شدن پشت علف های بلند و پوشش گیاهی سعی می کند به شکار خود نزدیکتر شود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: